تمامی مطالب موجود در این سامانه از وب سایت های دیگر و بدون دخالت انسانی جمع آوری شده , لذا تمام مسئولیت آنها بر عهده وب سایت منبع میباشد. مطالب مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران را از طریق بخش تماس با ما به ما اعلام کنید.


ورود به کانال تلگرام


 

دیباچه کتاب بانوی خاطره های زخمی راضیه محمدپور
بقلم امین خزانی
بانوی خاطره های زخمی پیرنگ  وپیوندی ناگسستنی ازیک حقیقت است .ٔ
حقیقت ادمهایی که درپستوی هزارتوی هزاردالان زندگی بی نقاب زاده میشوند.
وباهزاران نقاب برزخی قدمی کشند.اری این همان هذیان عریان زخمهای برزخی است که ازبهشت هویت برزخی ازبی هویتی می سازد.برزخی که گاه بدترازهردوزخی است وادمی رادرخلوت وجلوت خویش محاکمه میکند.
اری این همان برزخی ست که ازانسان بلاتکلیف معلق درباید ونبای

ادامه مطلب  

 

سعید سلطانپور شاعر، نمایشنامه نویس و فعال سیاسی
به نابودی ستم برخاستند و نان و آزادی را برای همه می خواستند. معنای این جمله گویای آرمان و خواستگاه انسانهایی است که به اندیشیدن خطر کردند، پاکدلانه در راه آزادی وعدالت گستری مبارز کردند و مرگ را پذیرا شدند تا به اسطوره های ماندگارمردمشان بدل شوند . سعید سلطانپور بی گمان یک از این اسطوره هاست. شناخت شخصیت هنری وآرمان واندیشه های سترگ او وآگاهی بخشی به نسلجوان در خصوص عشق پر شور او به مردم و

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1